Juhatus

MTÜ Rakvere Bont Rulluisuklubil on kolmeliikmeline juhatus. Juhatusse kuuluvad Reet Kruusmann, Alar Ivanov ja Piret Kruusimaa.

Google map is disabled. Create an API key as per instructions here: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key