Rulluisutamise sõidu/ohutuskoolitused kergliiklusteedel

Projekt: Rulluisutamise sõidu/ohutuskoolitused kergliiklusteedel 

Käesoleva projekti eesmärgiks on inimestele rulluisutamise sõidu/ohututskoolitustel kergliiklusteedel õpetada ohutut liiklemist. Inimestele õpetatakse  õiget sõidutehnikat ( nt õige sõiduasend tasakaalu hoidmiseks, pidurdamis tehnikad), kuidas ootamatutes liiklusohtlikes olukordades rulluiskudel reageerida ( nt kuidas toimida kui ootamatult takistus ette tuleb vältimaks suuremaid kehavigastusi) ning kaitsva varustuse olemasolu vajalikkust ja selle õiget kasutusviisi (kiiver, põlve-, küünarnuki-, randmekaitsmed, mis on õigesti kinnitatud).

PROJEKTI VAJALIKKUS:
Lääne-Virumaal on viimaste aastate jooksul loodud palju uusi kergliiklusteid ning liiklejaid nendel teedel on üha rohkem, mis on väga positiivne. Kuid samas suureneb ka õnnetuste oht.
Rulluisutaja on kergliiklusteedel sama kiire või kohati natuke aeglasem liikleja kui jalgrattur ning kiirem liikleja, kui jooksjad, jalutajad ja mängivad lapsed, seega õnnetuste oht on väga suur. Ning kahjuks näitab praktika seda, et väga paljud inimesed ei kasuta kaitsvat varustust, või siis selle olemasolul on see tihtipeale valesti kinnitatud ( nt kiiver), kus õnnetuse korral pole sellest abi. Samuti tuleb puudu inimeste oskusest rulluiskudel sõita – tihtipeale võib näha kergliiklusteedel inimesi, kes ei valda oma keha ning teevad väga ohtlikke manöövreid, pannes ohtu nii enda kui ka teiste ohutuse. Selleks, et õnnetusi ja vigastuste tekke ohtu kergliiklusteedel vähendada, tuleks inimesi koolitada, et nad saaksid aru kaitsva varustuse ja selle õige kasutamisviisi vajalikkusest ja kohustusest, ning õpiksid rulluiskudel liiklema nii, et neil endil ja neid ümbritsevatel inimestel oleks ohutum liigelda.

OTSENE EESMÄRK:
Lääne-Virumaa kergliiklusteedel liiklevad inimesed on teadlikumad rulluisutamisest ja sellega kaasnevatest ohtudest, ning oskavad neid ohte pigem vältida, parandades oma sõiduoskust ning kasutades kaitsvat varustust.

SIHTGRUPP:
Koolitused on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele igas vanuses.

PROJEKTI TEGEVUSED:
– Viiakse läbi rulluisukoolituste reklaamimine. Üritatakse tuua rulluisutamise ohutuse teemat rohkem meedia tähelepanu alla, et suunata inimesi ohutuse peale mõtlema.
– Projekti raames viiakse läbi juunist kuni septembrini rulluisukoolitusi Vinni valla kergliiklusteedel. Koolitustel osalevad nii algaja kui ka edasijõudnu tasemega rulluisutajad.
RULLUISUKOOLITUSTE ajakava ja täpsustavat infot leiab SIIT.

PROJEKTI TOETAB:
Projekti tegevust toetab Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur.

PROJEKTI RAHASTAVAD: 
Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

31_2994KOP_logo_jpg

ARTIKLID MEEDIAS:

1. Virumaa Teataja – Rakveres algavad rulluisukoolitused (04.06.2013)

2. Virumaa Teataja – Rulluisutajad täiendavad oma oskusi (07.06.2013)

3. Virumaa Teataja – Rulluisubuss tuleb kolmapäeval Rakverre (10.06.2013)
     http://www.virumaateataja.ee/1265388/rulluisubuss-tuleb-rakverre/

4. Virumaa Teataja – Randar Ivanov võitis rulluisuetapi (18.06.2013)

5. Ajakiri Jooksja – Rulluisutamisest vaimustuv virumaalanna asutas oma klubi (juuni 2013)

6. Virumaa Teataja – Rullisprindis tuli hõbedat ja pronksi (24.07.2013)

7. Virumaa Teataja – Kas sina oled kergliiklusteedel ohutu liikleja? (27.07.2013)

8. Virumaa Teataja – Rakvere rulluisutajad tegid häid sõite Tartus (29.08.2013)

Google map is disabled. Create an API key as per instructions here: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key