VIRU RULL

Viru Rull_JUHEND 2020

Viru Rull_REGULATIONS 2020

Viru Rull_ИНСТРУКЦИЯ 2020

VIRU RULL 2020

KORRALDUS JA EESMÄRK:

MTÜ Rakvere Bont Rulluisuklubi korraldab sponsorite ning toetajate kaasabil rulluisuvõistluse Viru Rull.
Võistluse eesmärgiks on rulluisutamise propageerimine laste, asjaarmastajate ja võistlussportlaste seas.

TOIMUMISE AEG:

Viru Rull toimub 08. august 2020 algusega kell 12.30 Rakveres aadressil Ringtee 2 (Bauhofi juures).

AJAKAVA:
12.30 avatakse võistluskeskus (stardinumbrite väljastamine ja kohapealne registreerimine). Kohapealne registreerimine lõppeb kell 13.30.

14.30 MINIRULL

15.00 LASTERULL

15.15 JUUNIORITE RULL

15.30 PÕHIKLASS (PRO) RULL

15.45 RAHVARULL

16.00 VETERANIDE RULL

17.00 Autasustamine.

BUSSIDE VÄLJUMISAJAD STARDIPAIKADESSE:
Bussid, mis viivad võistlejaid stardipaikadesse, väljuvad Rakvere Bauhofi (Ringtee 2) juurest.
NB! Soovitame võimalusel ise stardipaika rulluisutada, kuid ei tohi segada startijaid ja võistlejatele tuleb anda teed.

MINIRULL ja LASTERULL – kell 14.15
JUUNIORITE RULL ja PÕHIKLASS(PRO) RULL – kell 14.45
RAHVARULL ja VETERANIDE RULL – kell 15.15

VÕISTLUSTRASS:

Võistlustrass kulgeb mööda kergliiklusteed marsruudil Pajusti-Piira-Tõrma-Rakvere ja on ilma tagasipöördeta. Rajal on üks suurem tõus ja ohtlikke laskumisi ei ole. Rajal asub kolm riigimaantee ületamise kohta, mida reguleerivad liikluskorraldajad. Osavõtjad on kohustatud arvestama liikluskorraldajate märguandeid ja rajatähistusi. Nimetatud reegli rikkumise puhul on kohtunikel õigus võistleja diskvalifitseerida.

DISTANTSID:

Distantside läbimiseks on lubatud kasutada ainult rulluiske! Igasuguste abivahendite, nt suusakepid, transpordivahendid, ka sihipärane füüsiline abi jt, kasutamine ei ole lubatud, vastasel korral võistleja diskvalifitseeritakse.

VÕISTLUSDISTANTS VANUS DISTANTSI PIKKUS
Minirull kuni 8 a. lapsed 1 km
Lasterull kuni 13 a. lapsed 2,5 km
Juuniorite rull kuni 18 a. noored 9 km
Põhiklass(PRO) rull täiskasvanud (19-39  a.) 9 km
Rahvarull täiskasvanud (19 a….) 9 km
Veteranide rull

I

II

 

40 – 59 a.

alates 60…

 

9 km

9 km

SOOJENDUSALA:

9 km distantsi soojendusalana kasutatakse Vinni Vallamaja ees asuvat kergliiklustee lõiku. Pikkus 200 m.

OSAVÕTT:

NB! Iga osaleja võib osaleda ainult ühel distantsil. Osa saab võtta võistlusest juhul, kui isik on end registreerinud ning tasunud osavõtumaksu. Osavõtja osaleb võistlusel täielikult omal riisikol. Osavõtjatel on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Lisaks kiivrile on soovitav kanda randme-, põlve- ja küünarnukikaitsmeid.

VANUSEKLASSID:

DISTANTS JA VANUSEKLASS SÜNNIAEG
MINIRULL
kuni 8 a. poisid ja tüdrukud 2012 ja hiljem sündinud
LASTERULL
kuni 13 a. poisid ja tüdrukud 2007 ja hiljem sündinud
JUUNIORITE RULL
kuni 18 a. noormehed ja tütarlapsed 2006 – 2002 sündinud
PÕHIKLASS(PRO) RULL
alates 19 a. kuni 39 a. mehed ja naised 2001 – 1981 sündinud
RAHVARULL  
alates 19 a. mehed ja naised 2001- …
VETERANIDE RULL
I mehed ja naised 40 – 59 a.

II mehed ja naised alates 60..

1980 – 1961

alates 1960…

9 km distantsil võivad osaleda kõik 2006 a. ja varem sündinud rulluisutajad, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.

Erandkorras lubatakse 9 km distantsile osalema ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.

* Põhiklass PRO – PROFESSIONAALSED rulluisutajad, kelle rulluiskude rataste läbimõõt on 100 mm või rohkem. Kategooriasse kuuluvad need, kes on varem aktiivselt osalenud erinevatel rulluisuvõistlustel ja peavad ennast pigem oskuslikuks rulluisutajaks.

* RAHVARULL – Kategooriasse kuuluvad kõik rulluisutamise huvilised, kes soovivad läbida distantsi oma meele heaks ja isikliku tulemuse pärast ning saavad mõõtu võtta teiste sõpradega.

NB! Võistlusklassidesse jaotumine toimub sünniaasta alusel, st võistleja võistleb ainult oma vanuseklassis.

STARDID (NUMBRID):

Iga osavõtja peab startima spetsiaalselt temale registratsioonist väljastatud stardinumbriga. Korraldajal on õigus stardijärjekorda muuta. Stardid toimuvad eraldistardina iga 15. sekundilise intervalliga va juuniorid ja põhiklass, kus stardid on 30 sekundilise intervalliga.

Minirulli sõitjad stardivad Lepna ringtee juurest ning sõidavad ilma ajavõtuta. Lasterulli sõitjad stardivad Tõrma ringi juurest. Juuniorid, põhiklass, rahvarull ja veteranid stardivad Pajustist Vinni vallamaja juurest.

NB! Osavõtja peab olema stardipaigas kohal vähemalt 10 minutit enne oma võistlusklassi stardi algust.

OSAVÕTJATE REGISTREERIMINE JA ÜMBERREGISTREERIMINE:

Eelregistreerimine toimub Rakvere Bont Rulluisuklubi koduleheküljel www.rulluisuklubi.eu . Eelregistreerimine lõppeb 05.08.2020 kell 22.00. Võistluspäeval lõppeb kohapealne registreerimine kell 13.30. Ümberregistreerimist ei toimu. Vale nime või võistlusnumbri all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.

OSAVÕTUTASUD:

DISTANTS  EELREGISTREERIMINE VÕISTLUSPÄEVAL
Minirull TASUTA! TASUTA!
LasterullJuuniorite rull 7 EUR 10 EUR
Põhiklassi (PRO)RahvarullVeteranide rull 15 EUR 20 EUR

Osavõtutasu palume tasuda MTÜ Rakvere Bont Rulluisuklubi arveldusarvele EE142200221055791774 (Swedbank).

NB! Eelregistreerimist arvestatakse vaid juhul, kui osavõtutasu laekub korraldaja arvelduskontole hiljemalt eelregistreerimise perioodi järgsel päeval.

Osavõtutasu sisaldab: tähistatud rada, stardinumbreid, ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri olemasolul stardist finišini), autasustamist, tulemusega lõpetajatele nimelist diplomit, pakihoidu, vajadusel meditsiiniabi.

Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata.

STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE:

Stardimaterjale väljastatakse võistluspäeval registratsioonist alates kell 12.30 – 13.30. Registratsioon asub Rakvere Bauhofi juures oleval platsil.

TULEMUSED (AJAVÕTT, TULEMUSE SAAMISEKS):

Ajavõtu eest hoolitseb Nelson Timing OÜ. Tulemuse saamiseks lõpuprotokolli peab osaleja kogu võistluse vältel kandma stardinumbrit kuni finišijoone ületamiseni.  Võistlejad peavad kinnitama registratsioonist saadud numbrikleebise vasakule kiivri küljele. Kaotatud numbrist tuleb teatada koheselt sekretariaati. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete tulemustena finišipaiga infotahvlil ja ametlike tulemustena võistlusele järgnevate päevade jooksul Rakvere Bont Rulluisuklubi koduleheküljel www.rulluisuklubi.eu

AUTASUSTAMINE:

Autasustamine toimub peale distantside lõppu. Minirulli sõidu lõpetanud saavad kõik diplomi ja suu magusaks. Lasterulli ja juuniorite sõidus autasustatakse kolme parimat poissi ja tüdrukut. Põhiklassi (PRO), Rahvarulli ja veteranide sõidus autasustatakse kolme parimat meest ja naist. Auhinnad pannakse välja erinevate koostööpartnerite ja sponsorite poolt.

Eraldi selgitatakse välja Lääne-Virumaa meistrid järgnevates vanuseklassides – lapsed, juuniorid, täiskasvanud ja veteranid. Medalikohtadele pretendeerivad igas vanuseklassis kolm parimat tütarlast/naist ja noormeest/meest. Täiskasvanute arvestuses pretendeerivad medalikohtadele põhiklassi (PRO) ja Rahvarulli läbijad võrdselt. Lääne-Virumaa meistrivõistluste arvestuses medali saamiseks on eelduseks, et isik on Lääne-Virumaa kodanik.

PROTESTID:

Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult võistluste sekretariaati. Protesti on võimalik esitada kuni viimase stardi sulgemiseni. Protesti tasu on 20 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste korralduskomitee.

OHUTUS JA VASTUTUS:

* Võistlusel osalejatel on kohustus kanda kiivrit. Kiivri puudumisel rajale võistlema ei lubata ning kiivrita sõitja diskvalifitseeritakse. Randme-, põlve- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud.

* Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes. Kõik alla 18-aastased osavõtjad osalevad võistlusel lapsevanema, hooldaja või treeneri vastutusel.

* Vihmase ilma või märja asfaldi puhul ohutuse ja meeleolu huvides minirullitajate ja laste sõitu ei toimu.

* Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju võistluspiirkonnas, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest, täitma käesoleva juhendi nõudeid.

* Meditsiinilist abi osutavad vajadusel kvalifitseeritud meditsiinitöötajad.

* NB! Järgida tuleb üldhügieeni ja pealtvaatajad hajutamise nõuet. Tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.

MEDITSIINITEENISTUS:

Rajal osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Teenuse eest vastutab Roheline Rist. Informatsioon abivajajate kohta tuleb edastada kas liikluskorraldajatele, rajal kollastes vestides olevatele rajajulgestajatele või hädaabinumbril 112.

KAOTATUD-LEITUD ASJAD:

Leitud asjad tuleb tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis sekretariaadist ja/või kontakteerudes Rakvere Bont Rulluisuklubiga kahe nädala jooksul pärast võistlust.

Viru Rullile registreerimisega kinnitab osavõtja nõusolekut võistluse juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või peakohtunik.

Viru Rulli korralduskomitee esimees on Reet Kruusmann. Võistluse peakohtunik on Alar Ivanov.

KONTAKTINFO: Rakvere Bont Rulluisuklubi e-postil info@rulluisuklubi.eu või telefonil +372 56490181.

Google map is disabled. Create an API key as per instructions here: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key