Lääne-Virumaa lahtised meistrivõistlused

Lääne-Virumaa rulluisutamise lahtiste meistrivõistluste JUHEND

REGULATIONS OF LÄÄNE-VIRUMAA OPEN INLINE CHAMPIONSHIP

ИНСТРУКЦИЯ – ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА ПО КАТАНИЮ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ

LÄÄNE-VIRUMAA RULLUISUTAMISE LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 2015

1. KORRALDUS JA EESMÄRK
Lääne-Virumaa lahtised meistrivõistlused rulluisutamises korraldab MTÜ Rakvere Bont Rulluisuklubi sponsorite ning toetajate kaasabil.
Võistluse eesmärgiks on rulluisutamise propageerimine laste, harrastajate ja võistlussportlaste seas.

2. TOIMUMISE AEG
Lääne-Virumaa lahtised meistrivõistlused toimuvad 30. mail 2015 algusega kell 15.30 Rakvere Bauhofi juures (Ringtee 2, Rakvere)

AJAKAVA:
15.30 Avatakse võistluskeskus (stardinumbrite väljastamine ja kohapealne registreerimine). Kohapealne registreerimine lõppeb kell 16.30.
17.00 MINIRULL
17.15 LASTERULL
17.30 JUUNIORITE RULL
17.45 PÕHIKLASS (PRO) RULL
18.00 PÕHIKLASS (HAR) RULL
18.15 VETERANIDE RULL
19.00 Laste rulli autasustamine
21.00 Võistluse ametlik Afterparty Berliini Trahteris (Lai tn 15, Rakvere). Juuniorite, põhiklassi (PRO ja HAR) ja veteranide autasustamistseremoonia.

NB! Stardiajad võivad ajaliselt nihkuda olenevalt osalejate arvust.

BUSSIDE VÄLJUMISAJAD STARDIPAIKADESSE:
Kõik bussid, mis viivad võistlejaid stardipaikadesse, väljuvad Rakvere Bauhofi juurest. Kogenenumad ja kiiremad võivad ise stardipaika rulluisutada, kuid ei tohi rajal segada teisi nooremaid startijaid ja peavad andma neile teed.
MINIRULL ja LASTERULL – kell 16.45
JUUNIORITE RULL ja PÕHIKLASS(PRO) RULL – kell 17.00
PÕHIKLASS(HAR) RULL ja VETERANIDE RULL – kell 17.30

3. VÕISTLUSTRASS
Võistlustrass kulgeb mööda jalgratta- ja jalgteed marsruudil Pajusti-Piira-Tõrma- Rakvere ja on ilma tagasipööreteta. Finiš on Rakveres. Rajal on üks suurem tõus ja ohtlikke laskumisi ei ole. Rajal asub kolm riigimaantee ületamise kohta, mida reguleerivad liikluskorraldajad. Osavõtjad on kohustatud arvestama liikluskorraldajate märguandeid ja rajatähistusi. Nimetatud reegli rikkumise puhul on kohtunikel õigus võistleja diskvalifitseerida.

4. DISTANTSID
Distantside läbimiseks on lubatud kasutada ainult rulluiske! Igasuguste abivahendite, nt suusakepid, transpordivahendid, ka sihipärane füüsiline abi jt , kasutamine ei ole lubatud, vastasel korral võitleja diskvalifitseeritakse.

VÕISTLUSDISTANTS     DISTANTSI PIKKUS
Minirull                                         1 km
Lasterull                                     2,5 km
Juuniorite rull                              9 km
Põhiklass(PRO ja HAR) rull      9 km
Veteranide rull                             9 km

5. SOOJENDUSALA
Soojendusalana kasutatakse 9 km distantsi puhul Vinni Vallamaja ees asuvat kergliiklustee lõiku. Pikkus 200 m.

6. OSAVÕTT
Osa saab võtta võistlusest juhul, kui isik on end registreerinud ning tasunud osavõtumaksu. Osavõtja osaleb võistlusel täielikult omal riisikol. Osavõtjatel on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Lisaks kiivrile on soovitav kanda randme-, põlve- ja küünarnukikaitsmeid.

7. VANUSEKLASSID

DISTANTS JA VANUSEKLASS              SÜNNIAEG
Minirull                                                      2007 ja hiljem sündinud
Lasterull                                                    2002 ja hiljem sündinud
Juuniorite rull                                            2001 – 1997 sündinud
Põhiklass(PRO ja HAR) rull                     1996 – 1976 sündinud
Veteranide rull                                          1975 ja varem sündinud

9 km distantsil võivad osaleda kõik 2001 a. ja varem sündinud rulluisutajad, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.
Erandkorras lubatakse 9 km distantsile osalema ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.

* Põhiklass PRO – PROFESSIONAALSED rulluisutajad, kelle rulluiskude rataste läbimõõt on 100 mm või rohkem. Kategooriasse kuuluvad need, kes on varem aktiivselt osalenud erinevatel rulluisuvõistlustel ja peavad ennast pigem oskuslikuks rulluisutajaks.

* Põhiklass HAR – HARRASTAJAD rulluisutajad. Kategooriasse kuuluvad kõik rulluisutamise harrastajad, kes ei pruugi olla professionaalsed kiirrulluisutajad, vaid soovivad läbida distantsi oma meele heaks ja isikliku tulemuse pärast. Ning saavad mõõtu võtta teiste harrastajatega/sõpradega. Rulluiskude rataste läbimõõt harrastajate klassis võib olla 90 mm või vähem.

8. STARDID (NUMBRID)
Iga osavõtja peab startima spetsiaalselt temale registratsioonist väljastatud stardinumbriga. Korraldajal on õigus stardijärjekorda muuta. Stardid toimuvad eraldistardina iga 15. sekundilise intervalliga.
Minirulli sõitjad stardivad Lepna ringtee juurest ning sõidavad ilma ajavõtuta. Lasterulli sõitjad stardivad Tõrma ringi juurest. Juuniorid, põhiklassid ja veteranid stardivad Pajustist Vinni vallamaja juurest.

NB! Osavõtja peab olema stardipaigas kohal vähemalt 10 minutit enne oma võistlusklassi stardi algust.

9. OSAVÕTJATE REGISTREERIMINE JA ÜMBERREGISTREERIMINE
Palume kindlasti kõigil osalejatel eelregistreeruda!

Eelregistreerimine toimub Rakvere Bont Rulluisuklubi koduleheküljel www.rulluisuklubi.eu . Eelregistreerimine lõppeb 27.05.2015 kell 18.00. Võistluspäeval lõppeb kohapealne registreerimine kell 16.30. Ümberregistreerimist ei toimu.

Vale nime või võistlusnumbri all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.

10. OSAVÕTUTASUD

DISTANTS                 EELREGISTREERIMINE (kuni 27.05.15)        VÕISTLUSPÄEVAL

Minirull                                            TASUTA!                                            TASUTA!

Lasterull                                           5 EUR                                               10 EUR
Juuniorite rull

Põhiklass(PRO ja HAR) rull          10 EUR                                               20 EUR
Veteranide rull

Osavõtutasu sisaldab: tähistatud rada, stardinumbreid, ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri olemasolul stardist finišini), autasustamist, tulemusega lõpetajatele nimelist diplomit, pakihoidu, vajadusel meditsiiniabi
Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata.

11. STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE
Stardimaterjale väljastatakse võistluspäeval registratsioonist alates kell 15.30-16.30. Registratsioon asub Rakvere Bauhofi juures oleval platsil.

12. TULEMUSED (AJAVÕTT, TULEMUSE SAAMISEKS)
Ajavõtu eest hoolitseb Lääne-Viru Spordiliit. Tulemuse saamiseks lõpuprotokolli peab osaleja kogu võistluse vältel kandma stardinumbrit kuni finišijoone ületamiseni. Lapsed peavad kandma registratsioonist saadud numbrisärki. Numbrisärgid tuleb peale finišeerumist koheselt tagastada. Minirulli sõidul ajavõttu ei ole. Täiskasvanud peavad kinnitama registratsioonist saadud numbrikleebise kas vasakule reiele või vasakule kiivri küljele. Kaotatud numbrist tuleb teatada koheselt sekretariaati. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete tulemustena finišipaiga infotahvlil ja ametlike tulemustena võistlusele järgnevate päevade jooksul Rakvere Bont Rulluisuklubi koduleheküljele www.rulluisuklubi.eu

13. AUTASUSTAMINE
Autasustamine minirullitajatele toimub vahetult peale distantsi lõppu, kui viimane võistleja on ületanud finiši joone.
Minirulli sõidu lõpetanud saavad kõik diplomi ja suu magusaks. Lasterulli ja juuniorite sõidus autasustatakse kolme parimat poissi ja tüdrukut. Põhiklass(PRO), põhiklass(HAR) ja veteranide sõidus autasustatakse kolme parimat meest ja naist. Auhinnad pannakse välja erinevate koostööpartnerite ja sponsorite poolt.

Lääne-Virumaa meistrivõistluste medalikohad on võimalik saada järgenvates vanuseklassides – lapsed, juuniorid, täiskasvanud ja veteranid. Medalikohtadele pretendeerivad igas vanuseklassis kolm parimat tütarlast/naist ja noormeest/meest. Täiskasvanute arvestuses pretendeerivad medalikohtadele põhiklass(PRO) ja põhiklass(HAR) rulli läbijad võrdselt. Lääne-Virumaa meistrivõistluste arvestuses medali saamiseks on eelduseks, et isik on Lääne-Virumaa kodanik.

NB! Laste autasustamine toimub finiši paigas peale viimase osaleja finišeerimist. Juuniorite, põhiklass(PRO), põhiklass(HAR) ja veteranide autasustamine toimub autasustamistseremoonial, mis toimub võistluse ametlikult Afterparty’l Rakvere Berliini Trahteris kell 21.00 (Lai tn 15, Rakvere).

Võistleja, kes ei osale ametlikul autasustamistseremoonial kaotab õiguse auhindadele.

14. PROTESTID
Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult võistluste sekretariaati. Protesti on võimalik esitada kuni viimase stardi sulgemiseni. Protesti tasu on 20 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste korralduskomitee.

15. OHUTUS JA VASTUTUS
* Võistlusel osalejatel on kohustus kanda kiivrit. Kiivri puudumisel rajale võistlema ei lubata ning kiivrita sõitja diskvalifitseeritakse. Randme-, põlve- ja küünarnuki kaitsmed on soovituslikud.

* Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes. Kõik alla 18-aastased osavõtjad osalevad võistlusel lapsevanema, hooldaja või treeneri vastutusel.
* Vihmase ilma või märja asfaldi puhul ohutuse ja meeleolu huvides minirullitajate ja laste sõitu ei toimu.

* Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju võistluspiirkonnas, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest, täitma käesoleva juhendi nõudeid.
* Meditsiinilist abi osutavad vajadusel kvalifitseeritud meditsiinitöötajad.

* Osavõtja vastutab stardinumbri tagastamise eest alates selle kättesaamisest kuni äraandmiseni.

16. MEDITSIINITEENISTUS
Rajal osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Informatsioon abivajajate kohta tuleb edastada kas liikluskorraldajatele, rajal kollastes vestides olevatele rajajulgestajatele või hädaabinumbril 112.

17. KAOTATUD-LEITUD ASJAD
Leitud asjad tuleb tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis sekretariaadist ja/või kontakteerudes Rakvere Bont Rulluisuklubiga kahe nädala jooksul pärast võistlust.

18. Registreerimisega Lääne-Virumaa rulluisutamise lahtistele meistrivõistlustele kinnitab osavõtja nõusolekut võistluse juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või peakohtunik.

19. Lääne-Virumaa rulluisutamise lahtiste meistrivõistluste korralduskomitee esimees on Reelika Nurmsaar. Võistluse peakohtunik on Andres Pajo.

KONTAKTINFO: Rakvere Bont Rulluisuklubi e-postil info@rulluisuklubi.eu või telefonil +372 53584281

page5image11352