Liikmeks astumine

Hea sõber, kui soovid ühineda Rakvere Bont Rulluisuklubiga, siis selleks on meil välja pakkuda kaks võimalust – astuda liikmeks või püsivabatahtlikuks.

LIIKMEKS ASTUMINE:
Meie klubi liikmeks saab astuda avalduse alusel, millega kinnitate, et olete tutvunud MTÜ Rakvere Bont Rulluisuklubi põhikirjaga ning nõustute täitma sellest tulenevaid liikme õigusi ja kohustusi ( põhikirja leiad siit ). Avalduse kinnitab Rakvere Bont Rulluisuklubi juhatus.
Liige saab osaleda võistlustel klubi nime alt, osaleda meie treeningutel ja koolitustel soodsamalt, kui mitteliige, kanda  Rakvere Bont Rulluisuklubi riideid, soetada endale soodsamalt varustust ning teisi erinevaid soodustusi, mis on tehtud spetsiaalselt meie klubile koostööpartnerite poolt. Liikmemaks on 30 eurot aastas.
See variant sobib ideaalselt isikule, kes soovib aktiivselt Rakvere Bont Rulluisuklubi tegemistest osa võtta.Avalduse blanketid: Liikme avaldus , Alaealise liikme avaldus

Avalduse saab saata digiallkirjastatult e-posti aadressile rakverebont@gmail.com


PÜSIVABATAHTLIKUKS ASTUMINE:

Meie klubi püsivabatahtlikuks saab astuda avalduse alusel, mille kinnitab Rakvere Bont Rulluisuklubi juhatus. Püsivabatahtlikuks astuval inimesel ei ole klubi ees õigusi ega kohustusi ning ta ei pea tasuma klubi liikmemaksu.
Püsivabatahtlik saab osaleda võistlustel klubi nime alt, kanda Rakvere Bont Rulluisuklubi riideid ning mõningaid soodustusi klubi poolt vastavalt omapanusele.
See variant sobib ideaalselt isikule, kes näiteks elab Rakvere linnast kaugemal, ega saa pidevalt meie tegemistest osa võtta, vaid teeb seda aegajalt. Või isikule, kes soovib vabast tahtest mingil viisil klubi tegevustele  kaasa aidata.

Avalduse blanketid: Püsivabatahtliku avaldus , Alaealise püsivabatahtliku avaldus

Avalduse saab saata digiallkirjastatult e-posti aadressile rakverebont@gmail.com

Google map is disabled. Create an API key as per instructions here: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key