Katseprojekt: Kogukonnapraktika

2013. aastal osalesime vabatahtlikkuna EMSL-i poolt läbiviidavas projektis:  http://emsl.ee/kogukonnapraktika