Katseprojekt: Kogukonnapraktika

2013. aastal osalesime vabatahtlikkuna EMSL-i poolt läbiviidavas projektis:  http://emsl.ee/kogukonnapraktika

Google map is disabled. Create an API key as per instructions here: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key